ΕΤΟΣ                                        ΤΙΤΛΟΣ                        ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ
1965 Η Ελλάς χωρίς ερείπια Φωτογραφία
1970 Δοκίμιο 3/4 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Φωτογραφία, Μοντάζ
1970 Το συναξάρι του ξύλου Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο, Φωτογραφία
1971 Τα εκκλησιαστικά ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Σκηνοθεσία, Φωτογραφία, Μοντάζ
1973 Άνθρωποι και τόποι υπό εξέλιξη Φωτογραφία
1974 Εφγτφτσκ Φωτογραφία
1974 Ράλλυ-Ακρόπολις Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο, Φωτογραφία
1974 Εκκλησίες της Αττικής Φωτογραφία
1975 Ράλλυ Ακρόπολις Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Φωτογραφία
1977 Φως ιλαρόν Φωτογραφία
1978 Παιγνιοθεραπεία Σκηνοθεσία, Σενάριο, Φωτογραφία, Μοντάζ
1978 Ράλλυ-Ακρόπολις Σκηνοθεσία, Φωτογραφία, Μοντάζ
1979 Η Ελλάδα σε ρυθμό αγώνα Σκηνοθεσία, Φωτογραφία, Μοντάζ
1980 Αναβρυτή – σπήλαια και παράδοση στον Ταΰγετο Αφήγηση
1980 Αι δες Αθήναι, η πριν πόλις Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Φωτογραφία, Μοντάζ, Αφήγηση
1981 Η Ακρόπολις σε… τροχούς Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο, Φωτογραφία, Μοντάζ
1982 Αγαπάνθεμον Φωτογραφία
1983 Η οδύνη του Νώε Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Φωτογραφία, Μοντάζ, Αφήγηση
1984 Τι έχουν να δουν τα μάτια μου Φωτογραφία
1987 Πάροδοι φωτός Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο, Φωτογραφία, Μοντάζ
1996 Ειλητάρια & Σιγίλλια στη Βιβλιοθήκη της Μονής Πάτμου Σκηνοθεσία
1996 Βέροια – Η ανάδυση μιας Αρχαίας Πολιτείας Σκηνοθεσία
1996 Τα Κερκυραϊκά Φέουδα, 15ος-18ος αιώνας Σκηνοθεσία
2008 Μεθόριοι Δρόμοι Φωτογραφία